Първа работна среща по повод обсъждане на проекта за храма.

На 1 февруари 2017 г. в офиса на арх. Мая Шакина се проведе първата работна среща по повод обсъждане на проекта за храма. На срещата присъстваха и секретарят и касиер на църковното настоятелство доц. Димитър Димитров, както и инж. Севдалин Вълнаров – успешно реализиран в бизнеса випускник на ВТУ „Т.Каблешков“, който е изпълнителен директор на фирма „Рубикон инженеринг“ ЕАД и заместник председател на Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство. На срещата бяха обсъдени редица въпроси, свързани с проекта за храма. Арх. Мая Шакина разви подробно концепцията и идеите, заложени в идейния архитектурен проект на новостроящия се храм.
Доц. Димитър Димитров представи вариантите за изграждане на храма: -цялостно проектиране и изграждане на храма и -поръчване на модулно изграждане и доставка от фирма, занимаваща се с изграждане на готови и модулни параклиси и храмове. На последвалата дискусия се оцениха двата варианта и се взе решение новостроящият се храм да бъде изграден на място по първия вариант, тъй като има редица предимства, включително и възможността за поетапна реализация на проекта с оглед постъпващите средства, както и някои специфики свързани с нашите климатични условия, акустиката и др. фактори.
Инж. Севдалин Вълнаров предложи още от средата на февруари, безвъзмезно чрез фирмите, в които участва и ръководи, да започне работата по реализацията на техническия проект, разрешителните режими и визата за строеж на храма, както и проектите за ВиК, Електро и парно отопление за храма, включително и строителния надзор на обекта. Изрази още мнението, че това ще спомогне и за по-бързото набиране на средства за строежа за храма.
Срещата завърши с пожелания за успешна работа и стремеж към по-бърза реализация на изграждането на храма.