Откриване на банкова сметка

След одобрение от митрополията на идейния проект, печата на църковното настоятелство и искането за откриване на банкова сметка за набиране на средства за новостроящия се храм, на 14 ноември 2016 г. такава банкова сметка бе открита.

Църковното настоятелство и инициативния комитет ще бъдат благодарни на всички които се отзоват и подкрепят инициативата.

bankaccountopening