Започва изпълнението на храмовия проект

На 9 декември 2021 г. се проведе заседание на църковното настоятелство при храм „Всички Български Светии“. Обсъдиха се предложението на фирма „Наодомики” – Контардас Милтиадис & Ко, изготвено по нашия идеен проект за храма, както и постъпленията до момента на паричните средства от даренията в сметката на настоятелството. Равносметката показа, че е събрана вече половината от сумата и може да се сключи договор за изпълнение. В тази връзка се взе решение да се стартира изработката на проекта на храм „Всички български светии“. Целта е  до средата на 2022 г. храмът да бъде доставен и монтиран в двора на ВТУ „Тодор Каблешков“. Взе се решение църковното настоятелство да продължи своята работа по набиране на останалата част от необходимата сума, за да бъде финализиран проектът на храма.
Благодарим на всички дарители!