Покана за учредително събрание на инициативният комитет за изграждането на православен храм

Уважаеми колеги,
Поканвате се на учредителното събрание на инициативния комитет за изграждане на православен храм на територията на ВТУ „Т. Каблешков“, което е във връзка с решение на Академичния съвет (Протокол № 43/06.07.2016). Събранието ще се проведе на 1 септември 2016 г. от 14:00 часа в заседателната зала в Ректората. На събранието ще бъдете запознати с процедурите и действията които са предприети до момента по изграждането на храма на нашата територия. Другото което трябва да решим е да се излъчи настоятелство към храма. Това е необходимо за да подадем документи за легитимиране на настоятелството и откриване на банкова сметка за дарения за храма. Има вече и направен сайт за храма, който има адрес http://church.vtu.bg/ където ще публикуваме всякаква информация за храма. Там също има и предложение за настоятелството към храма.
Ако някой няма възможност да присъства на събранието е желателно да изрази своето кореспондентско мнение за предложеното настоятелство по email или по телефона, което ще бъде протоколирано.
Разчитам на вашата помощ сега и в бъдеще за популяризиране на идеята, набиране на средствата, проекта за храма, както и всичко останало което касае инициативата.