Първо заседание на църковното настоятелство

На 11 октомври 2016 г. се проведе първото заседание на църковното настоятелство при храм „Всех Болгарских Святых“. Председателя на настоятелството информира, че от митрополията са утвърдили настоятелството, храмът е регистриран в агенцията по вписванията и вече има БУЛСТАТ. Поясни още, че е необходимо да се вземат решения за направа печат на настоятелството и откриване на банкова сметка за набиране на средства за храма. Секретарят на настоятелството представи идейния проект за новостроящия се храм, който бе приет. След обсъждане и гласуване църковното настоятелство взе решение да се внесат за утвърждаване в митрополията печата, искането за отркриване на банкова сметка, както и идейния проект за храма.