АУКЦИОН

Когато правим благотворителност това е добро дело.
Когато правим благотворителност с цел да се построи храм на Бога, това е още по-добро.
Такава благотворителност има духовни измерения както за нас, така и за бъдещите поколения.

Открихме рубриката „АУКЦИОН“ с цел да се даде възможност на всеки, който създава или притежава художествени творби или ценности, да ги предостави за благотворителна продажба, а на този,който ги хареса, да ги закупи.

Така направи скулпторът Христо Танев. Той подготвя своята ретроспективна изложба във връзка с честването на юбилея си. Предлага да продаде част от многобройните си скулптурни произведения и да направи дарения за храм „Всички български светии“. И дъщеря му, художникът Таня Христова предостави свои графики и картини със същата благородна цел.

БЛАГОДАРИМ ИМ ОТ СЪРЦЕ!