НАСТОЯТЕЛСТВО

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО
НА НОВОСТРОЯЩИЯ СЕ ХРАМ „ВСЕХ БОЛГАРСКИХ СВЯТЫХ“ („ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ“)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  • Протойерей Георги Георгиев Димитров, енорийски свещеник при храм „Св. Троица“ – кв. Слатина, гр. София

ЧЛЕНОВЕ:

  • проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров, преподавател в катедра „Технология и управление на транспорта“, Ръководител на центъра за „Информационно и телекомуникационно обслужване“ на ВТУ „Т. Каблешков“, магистър по теология.
  • д-р Паулина Иванова Тодорова, преподавател в катедра „Математика и информатика“ във ВТУ „Т. Каблешков“, доктор по теология.
  • д-р Росица Иванова Тодорова, преподавател в катедра „Математика и информатика“ във ВТУ „Т. Каблешков“, доктор по теология.
  • проф. д-р инж.-икон. Даниела Димитрова Тодорова, преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“, Ректор на ВТУ „Т. Каблешков“

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ (Протокол № 43/06.07.2016)*

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров

ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Паулина Иванова Тодорова
2. д-р Росица Иванова Тодорова
3. проф. дтн инж.-мат. Петър Колев Колев
4. проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова
5. инж. Георги Димитров Гергов
6. доц. д-р инж. Иванка Савова Пенчева
7. д-р Боряна Томова Рогожерова
8. икон. мат. Нина Иванова Гергова
9. Екатерина Кирилова Златарева
10. проф. д-р Антоанета Димитрова Кирова
11. инж. Райчо Михов Райчев
12. инж. Любомир Димитров Стойчев
13. инж. Мария Любенова Ангелова
14. Ивайло Николов Йотов
15. проф. д-р Мария Славова Ночева
16. Георги Иванов Панчев
17. доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев
18. скулптора Христо Танев

 

* Списъкът на инициативния комитет може да бъде допълван.