Учредителното събрание на инициативния комитет

На 1 септември 2016 г. се проведе учредителното събрание на инициативния комитет за изграждане на православен храм на територията на ВТУ „Т. Каблешков“.
На събранието беше избрано църковно настоятелство, както и неговите председател и секретар-касиер. Присъстващите се запознаха с процедурата и предприетите действия по проекта за храма. Представен беше и първоначалният вариант на идейния проект. Проведена беше дискусия и се изказаха мнения от присъстващите.