КОНТАКТ

ХРАМ „ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ“

при ВТУ “Тодор Каблешков”

ул. „Гео Милев“ №158

1574 София, БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 877 73 39 73+359 886 40 22 11; +359 29709 444; +359 29709 211

Факс: +359 29709 449

http://church.vtu.bg

местоположение